Inici del Contingut

Per què estudiar?

El perfil professional del mestre o la mestra en educació infantil i en educació primària és de caràcter generalista, capaç de desenvolupar totes les matèries bàsiques de l’ensenyament infantil, i la seva relació interdisciplinària, i d’atendre la formació integral dels infants com a persones.

L’exercici professional es desenvolupa preferentment en els centres educatius que depenen de l’Administració pública o de l’àmbit privat, però també pot vincular-se a molts altres contextos d’educació no formal.

La proposta de DIGEIEP està pensada per a l’estudiant acadèmicament ben qualificat i molt motivat en temes educatius que es planteja una dedicació a temps complet (matí i tarda) durant aquesta etapa formativa.
Els dos títols obtinguts en aquesta doble formació han de donar més oportunitats a l’estudiant a l’hora d’incorporar-se al món laboral ja que la formació obtinguda suposa un valor afegit a l’hora de contractar algun d’aquests professionals.

Sortides professionals

El Doble Itinerari formatiu de Grau en Educació Infantil i en Educació Primària permet obtenir dues titulacions: el Grau en Educació Infantil i el grau en Educació Primària. Les sortides professionals seràn, doncs, les relacionades a cadascuna d'aquestes titulacions:

 • Docència en centres educatius amb nens i nenes de 0 a 3 anys i de 3 a 6 anys.
 • Serveis i programes d'atenció a la primera infància dirigits a donar suport a la família, com ara els espais familiars i els programes maternoinfantils.
 • Serveis d'oci i cultura, com ara ludoteques i biblioteques infantils, entre d'altres.
 • Elaboració de materials educatius.
 • Centres d'acolliment d'infants i joves tutelats per l'Administració.
 • Serveis educatius de suport a l'escola.
 • Autoocupació en serveis educatius complementaris.
 • Escoles d'educació primària.
 • Centres d'educació per a adults.
 • Aules en centres hospitalaris.
 • Aules en centres penitenciaris.
 • Món editorial especialitzat.
 • Gestió d'activitats extraescolars per a empreses culturals i de serveis.
 • Centres d'acolliment d'infants i joves tutelats per l'Administració.