Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària    

[informació mencions 2019/2020]

Amb l’objectiu de potenciar les sortides professionals de l’alumnat interessat en els estudis de l’àmbit del magisteri, la Facultat de Ciències de l’educació (FCE), ha dissenyat un Doble Itinerari formatiu de Grau en Educació Infantil i en Educació Primària (DIGEIEP) que permet obtenir ambdues titulacions, Grau en Educació Infantil + el Grau en Educació Primària, en el termini de cinc anys i cursant un total de 352 crèdits.

Alhora, l’estudiant del Doble Grau també podrà optar a les Mencions (*) que s’ofereixen al Grau d’educació Primària:

    * Menció en educació Musical
    * Menció en educació Física
    * Menció en Necessitats educatives especials i educació per a la diversitat
    * Menció en Anglès


Per a l’obtenció de la menció s’hauran de cursar 18 crèdits més. És a dir, l’estudiant que vulgui obtenir el Grau en Educació Infantil + el Grau en Educació Primària amb menció cursarà un total de 370 crèdits.

El Doble Itinerari de Grau en Educació Infantil i Primària (DIGEIEP) ha de conferir als titulats competències docents generals per ajudar al desenvolupament, tutelar l'aprenentatge i promoure la consecució dels objectius que estableix el sistema educatiu per a l'educació infantil i per a l’educació primària.

Amb un total de 352 crèdits ECTS, l’estructura de les matèries s’articula a l’entorn de les àrees del currículum oficial, juntament amb matèries formatives en l’àmbit psicopedagògic, pràctiques externes i un percentatge de continguts optatius.

El DIGEIEP amb menció (370 crèdits ECTS) contempla també competències docents específiques en un d’aquests àmbits: Educació Física, Educació Musical, Llengua Estrangera o Atenció a Necessitats Educatives Especials.

Les pràctiques externes tenen un pes molt important en el doble grau (55 crèdits en total) i s’inicien a segon curs. L’estudiant del doble grau comença fent pràctiques en centres d’Educació Infantil (6 crèdits a segon i 14 crèdits a tercer curs) i continua amb les pràctiques als centres d’Educació Primària (15 crèdits a tercer i 20 crèdits a quart).