Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària

Fitxa de la titulació

Nom

Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària

Curs acadèmic

2021/2022

Crèdits ECTS

348

Preu crèdit ECTS

17,69€

Impartit per

Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social

Any d'inici

2013/2014

Règim de dedicació

Temps complet

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

Català i castellà (50%). Anglès (50%)

Places

35

Coordinació

Enric Falguera Garcia fepts.coordgeiep@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
UdL Acompanya - Programa Nèstor
UdL Acompanya - Programa Nèstor
UdL Acompanya - Programa Nèstor
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge

Amb l’objectiu de potenciar les sortides professionals de l’alumnat interessat en els estudis de l’àmbit del magisteri, la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social (FEPTS), ha dissenyat un Doble Itinerari formatiu de Grau en Educació Infantil i en Educació Primària (DIGEIEP) que permet obtenir ambdues titulacions, Grau en Educació Infantil + el Grau en Educació Primària, en el termini de cinc anys i cursant un total de 352 crèdits.

Alhora, l’estudiant del Doble Grau també podrà optar a les Mencions (*) que s’ofereixen al Grau d’educació Primària:

  • Menció en educació Musical
  • Menció en educació Física
  • Menció en Necessitats educatives especials i educació per a la diversitat
  • Menció en Anglès
  • Menció en STEM (a partir del curs 2021-22)

Per a l’obtenció de la menció s’hauran de cursar 18 crèdits més. És a dir, l’estudiant que vulgui obtenir el Grau en Educació Infantil + el Grau en Educació Primària amb menció cursarà un total de 370 crèdits.
El Doble Itinerari de Grau en Educació Infantil i Primària (DIGEIEP) ha de conferir als titulats competències docents generals per ajudar al desenvolupament, tutelar l'aprenentatge i promoure la consecució dels objectius que estableix el sistema educatiu per a l'educació infantil i per a l’educació primària.
Amb un total de 352 crèdits ECTS, l’estructura de les matèries s’articula a l’entorn de les àrees del currículum oficial, juntament amb matèries formatives en l’àmbit psicopedagògic, pràctiques externes i un percentatge de continguts optatius.
El DIGEIEP amb menció (370 crèdits ECTS) contempla també competències docents específiques en un d’aquests àmbits: Educació Física, Educació Musical, Llengua Estrangera o Atenció a Necessitats Educatives Especials.
Les pràctiques externes tenen un pes molt important en el doble grau (55 crèdits en total) i s’inicien a segon curs. L’estudiant del doble grau comença fent pràctiques en centres d’Educació Infantil (6 crèdits a segon i 14 crèdits a tercer curs) i continua amb les pràctiques als centres d’Educació Primària (15 crèdits a tercer i 20 crèdits a quart).